ÁSZF - Általános szerződési feltételek

Obchodní podmínky

společnosti  SBS TRADE s.r.ro.

se sídlem Rádlo 286, 46803 Rádlo
identifikační číslo: 25480774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 20161

Maďarský překlad:

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.csehekszerek.guru weboldal használatáról

Név: SBS TRADE s.r.ro.
Székhely: Rádlo 286, 46803 Rádlo
Nyilvántartásba vevő bíróság: Ústí nad Labem megyei Üzleti Bíróság 20161 /C számú bejegyzés
Cégjegyzékszám: 25480774 , VAT: CZ25480774 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.  Ezek az Általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) az SBS TRADE s.r.o. vállalat üzleti feltételei, székhely: Rádlo 286,46803 Rádlo, azonosító szám: 25480774, bejegyezve az  Ústí nad Labem Megyei Bíróság cégbíróságán, a 20161/C számú bejegyzés alatt (a továbbiakban:" eladó „), amelyek a PTK 89/2012-es törvényének 1751§, 1. számú bekezdése értelmében (a” Polgári törvénykönyv „) szabályozzák  a kölcsönös jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő, illetve az adásvételi szerződés értelmében (a továbbiakban:” vételi szerződés ") előforduló feltételeket, amelyet az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: vevő) az eladó internetes áruházával kötött. A webáruház az eladó által üzemeltetett weboldalon - www.csehékszerek.guru van elhelyezve (továbbiakban „Weboldal”).

1.2 Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vásárolni szándékozó személy  jogi személy vagy olyan személy, aki a rendelésekor üzleti tevékenységet folytat.

1.3 Az ÁSZF-től eltérő feltételektől adásvételi szerződésben rendelkezésein keresztül lehet tárgyalni. Az adásvételi szerződésben alkalmazott megkülönböztető rendelkezések elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.

1.4 Az üzleti feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az Adásvételi Szerződés és az Általános Üzleti Feltételek cseh / magyar nyelven készülnek. A vásárlási szerződés cseh / magyar nyelven érhető el.

1.5 Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-t bármikor megváltoztathatja vagy bővítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának érvényességi idején keletkező jogokat és kötelezettségeket. 

 1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

1.2 A weboldalon a vásárlók a regisztrációjuk alapján hozzáférhetnek a felhasználói felülethez. A felhasználói felületen a vevő bármikor elvégezheti a termékek rendelését (a továbbiakban: "felhasználói fiók"). Amennyiben a webes felület azt lehetővé teszi, akkor a vásárló közvetlenül a bolt webes felületéről, regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését.

2.2 A weboldalra történő regisztrációkor és a termékek megrendeléskor a vevő köteles minden adatot helyesen és hitelesen feltüntetni. A felhasználói fiókban megadott adatok változását a vásárló köteles frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban megadott adatokat és az áru megrendelését az eladó helyesnek tartja.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést a felhasználónév és  jelszó biztosítja. A Vevő köteles a felhasználói fiókjának eléréséhez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4 A vevő nem jogosult arra, hogy felhasználói fiókját harmadik felek számára elérhetővé tegye.

2.5 Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen abba az esetben, ha a vevő a felhasználói fiókját hosszabb ideig nem használja, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az ÁSZF-t).

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók esetlegesen nem áll rendelkezésre folyamatosan, különösen az Eladó hardverének és szoftverének karbantartási ideje alatt, esetleg  harmadik felek hardvereinek és szoftverének szükséges karbantartási idejekor.

 1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

1.3 Az áruház webes felületén elhelyezett összes termékleírás tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732§ 2 számú bekezdése nem alkalmazandó.

2.3 Az áruház internetes kezelőfelülete  információkat tartalmat egyes termékekről, beleértve az egyes termékek árait is. Az ár tartalmazza a 21%-os ÁFÁ-t és az összes kapcsolódó díjat is. A termékárak mindaddig érvényesek, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyéni feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház internetes kezelőfelülete tartalmazza a csomagolás és a termékek szállításának költségeit is. A webes felületen megadott csomagolással és szállítással kapcsolatos, költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha a rendelések a Cseh Köztársaság területén kerülnek szállításra.

3.4 A termékek megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt termékekről (a megrendelt teméket a vevő "belehelyezi" a bolt webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. a termékek vételárának fizetési módját, és a megrendelt termékek  szállítási módjának részleteit, valamint

3.4.3. a termékértékesítéssel kapcsolatos költségekről szóló információkat (együttesen a továbbiakban: "megrendelés").

3.5 A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és módosítsa a megadott adatokat. A rendelést a vásárló az "Elküldöm" gombra kattintva elküldi az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tartja.

3.6 Megrendelés elküldése a vevő olyan cselekvésének minősül, amellyel egyértelmű módon azonosítja a megrendelni kívánt terméket, a vételárat, a vevő személyét, a vételár fizetés módját, és mindkét fél számára kötelező érvényű adásvételi szerződés. A rendelés érvényességének feltétele minden kötelező adat kitöltése a megrendelőlapon, az ÁSZF-el való megismerkedés és a vevő azon megerősítése, hogy megismerkedett ezekkel a feltételekkel.

3.7 Az eladó azonnal a rendelés kézhezvételét követően, emailben megerősíti annak átvételét a vevő felé, mégpedig a vevő által megadott email címre (a továbbiakban: „elektronikus cím”).

3.8 Az eladó minden esetben jogosult,  a megrendelés természetétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költségek) a megrendelés ismételt megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

3.9 Az adásvételi szerződés tervezete megrendelés formájában tizenöt napig érvényes.

3.10. Abban az esetben, ha az eladó nem tudja teljesíti a megrendelésben szereplő igényeket, akkor a vevő elektronikus címére elküldi módosított ajánlatát, amelyben feltünteti a megrendelés lehetséges változatait, és kéri a vevő álláspontját.

3.12 A módosított ajánlat új adásvételi szerződés tervezetnek minősül és a Szerződés kizárólag abban az esetben köttetik meg, ha a vevő azt emailben elfogadja és megerősíti.

3.13. A vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor az eladó távoli kommunikációs eszközöket használjon.

 1. AZ ÁRU ÉRTÉKE ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 A vevő a termékek árát és a velük kapcsolatos költségeket a következő módon térítheti meg az eladónak:

4.1.1. készpénzben a vevő által a megadott címen utánvéttel;

4.1.2. a fizetési rendszeren keresztül történő fizetéssel (PayPal);

4.1.3. bankkártyás fizetéssel;

4.1.4. egy harmadik fél által nyújtott hitel révén.

4.2 A vevőnek a termék vételárával együtt meg kell térítenie a csomagolás és a szállítás költségeit is, melyekről tájékozódhat a webáruházban.

4.3 Az eladó nem kér a vevőtől előleget, sem más hasonló díjat. Ezzel nem sérül az Üzleti szabályzat 4.6. cikkének azon rendelkezése, amely az áru vételárának előre fizetésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos.

4.4 Készpénzben történő szállítás esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a vásárlási szerződéstől számított .... napon belül kell befizetni.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek minden esetben fel kell tüntetnie a fizetési szimbólumot. Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a vonatkozó összeget az eladó számlájára jóváírják.

4.6 Az eladó különösen abban az esetben jogosult a teljes vételár bekérésére, mielőtt a megrendelést vevőnek továbbítja, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendeléssel kapcsolatban (3.6. cikk), a polgári törvénykönyv § 2119 (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az eladó által a vevőnek nyújtott árkedvezmények nem kombinálhatók.

4.8 Ha a kereskedelemben szokványos, vagy ha az általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó a vevő részére az adásvételi szerződés alapján számlát állít ki.

 1. ELÁLLÁS JOGA

5.1. Nem illeti meg a vevőt az elállási jog:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a vevő kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a vevő kifejezett kérésének tesz eleget az eladó sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

 5.2 A vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a vevő  él elállási jogával, úgy ezt az eladóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a vevő felé. A vevő elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az eladónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

5.3. Amennyiben a vevő elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az eladó a vevőnek az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a vevő olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a vevő hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az eladó a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

5.4. Az eladó követelheti a vevőtől a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1 Amennyiben a szállítási mód a vevő külön kérésére eltér a szokványostól, úgy az ezzel járó extra költségek a vevőt terhelik.

6.2  Abban az esetben, ha a megrendelést ismételten vagy a megrendelésben szereplő szállítási módtól eltérően kell kézbesíteni, az ezzel kapcsolatban felmerülő extra   költségek a vevőt terhelik.

6.3  Az áru átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a vevő az átvételkor a csomagolás sérülését tapasztalja, úgy nem köteles a szállítmányt a csomag  kézbesítőjétől átvenni.

 1. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1. A szerződő felek  jogai és kötelezettségei, a hibás teljesítésből eredő jogokra vonatkozóan a következő vonatkozó jogszabályok az irányadóak (különösen a PTK ezen rendelkezései      § 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174 § §).

7.2 Az eladó felel a vevőnek azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan legyen. Különösen érvényes ez azokra az esetekre, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. a termék tulajdonságai megfelelnek  az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőknek,

7.2.2. a termékek alkalmasak arra a felhasználási célra, amelyet az eladó megjelölt,

7.2.3. a termékek megfelelnek a jóváhagyott mintának vagy eredeti minőségnek,

7.2.4. a termékek a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és

7.2.5. a termékek megfelelnek a jogi követelményeknek.

7.3  Az ÁSZF 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók az alacsonyabb áron értékesített termékeknél olyan meghibásodás esetén, amelyeknél a természetes elhasználódás jelei figyelhetők meg.

7.4 Ha az átvételtől számított hat hónapon belül meghibásodás lép fel, a termék már az átvételkor hibás minőségűnek tekinthető.

7.5. A hibás termék esetén a vevő köteles bejelenteni reklamációs igényét az eladó felé. A reklamáció érvényesítésének időpontja az a pillanat, amikor az eladó kézhez kapta a reklamálni kívánt terméket.

7.6  Az eladónak a hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit a reklamációs rend szabályozza.

 1. ADATVÉDELEM

8.1 A vásárló személyes adatainak védelmét a 101/2000 számú  Törvény szabályozza.

8.2  A vevő beleegyezését adja a következő személyes adatok feldolgozásához: keresztnév és vezetéknév,  lakcím,  azonosítószám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám  (együttesen a továbbiakban "személyes adat").

8.3 A vevő regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben a vevő nem rendelkezik másként, egyetért azzal, hogy számára az eladó tájékoztató és ajánlat jellegű hírleveleket küldjön.   A személyes adatok jelen cikk szerinti teljes egészében történő feldolgozásának engedélyezése nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné teszi az adásvételi szerződés megkötését.

8.4  A vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztrációkor, a felhasználói fiókjában és a megrendelés során) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladót a személyes adatok változásáról

8.5 A személyes adatok feldolgozása határozatlan időre szól. A személyes adatok elektronikus vagy nyomtatott formában kerülnek feldolgozásra.

8.6 Amennyiben a vevő  úgy gondolja, hogy az eladó a személyes adatok feldolgozását az adatvédelmi törvényben leírtaktól eltérően végzi, a következőképpen járhat el:

8.6.1. forduljon az eladóhoz magyarázatért,

8.6.2. kérje az eladótól, hogy távolítsa el az így létrejött állapotot.

8.7  Ha a vevő a személyes adatok feldolgozására vonatkozó információt kér, az eladónak át kell adnia ezeket az információkat.

 1. ÜZLETI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE ÉS COOKIEK TÁROLÁSA

9.1 A Vevő beleegyezését adja, hogy az eladó a termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére továbbítson.

9.2 A vevő vállalja, hogy  úgynevezett cookie-kat tárolja a számítógépén. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 Ha egy kereskedelmi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh törvények szabályozzák. Az általánosan kötelező jogszabályokból adódóan ez nem sérti a fogyasztó jogait.

10.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik pontja ​​érvénytelenné vagy hatálytalanná válik,  olyan rendelkezés kerül a helyére, amely tartalmilag a legközelebb áll hozzá. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosítása és kiegészítése írásos formát igényel.

10.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

10.4 Az eladó elérhetőségei: SBS TRADE s.r.o., Rádlo 286, 46803 Rádlo, E-mail: info@sbstrade.cz, telefon. 483312599